BL degree 2024

DIPLOMA 2024/2026

book club june

News Stories

Comórtas 2024–25 d’Intéirneachtaí in institiúidí an Aontais Eorpaigh arna mhaoiniú ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán

Tá deiseanna ar fáil do chéimithe socrúcháin oibre a dhéanamh in institiúidí an Aontais Eorpaigh – an Coimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle Eorpach, Coiste na Réigiún, Oifig na bhFoilseachán. Ceapfar oiread agus seisear san iomlán ar feadh tréimhse 9 mí dar tús mí Dheireadh Fómhair 2024.

Read More

Upcoming Events

Friday, May 31

Benching – Ms Margaret Nerney SC


View more dates